حکمت سیاسی اسلامی جلد چهارم ،پنجم و ششم منتشر شد.

نوشته شده در تاریخ ۰۸:۳۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
حکمت سیاسی اسلامی جلد چهارم ،پنجم و ششم منتشر شد.
حکمت و فلسفه: «حکمت سیاسی اسلامی»به اهتمام دکتر علی‌اکبر علیخانی، مدیر گروه آموزشی مطالعات غرب آسیا و آفریقای شمالی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، منتشر شد.

طرح مفاهیم بنیادین حکمت سیاسی اسلامی، از طرح‌های کلانی بود که مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1390، متناسب با شأن سازمانی خود و در حد پاسخ به یک نیاز ملی و فراملی، انجام آن را در دستور کار خود قرار داد و دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران مدیریت علمی آن را پذیرفت. از آنجا که بینش فلسفی در تاریخ اسلام، با عناون «حکمت» شناخته می‌شده، این اثر، «حکمت سیاسی اسلامی» نام گرفت.

این طرح که با شناسایی بیش از سیصد اندیشمند مسلمان با بیش از سه هزار اثر شروع به کار کرد، در مراحل بعد، به دلیل محدودیت‌هایی که وجود داشت، با حدود هفتاد و پنج دانشمند و حدود هفتصد و بیست اثر به پیش رفت و در مرحله مطالعه آثار و استخراج مفاهیم، بیش از چهل و پنج هزار فیش به‌دست آورد. این فیش‌ها و مفهوم سازی مبتنی بر آنها که فرآیندی طولانی و دقیق بود، سه هزار مفهوم قابل نگارش را در اختیار گذاشت. اما پس از جرح و تعدیل‌هایی که در کمیته‌های علمی طرح صورت گرفت، نگارش با 320 مفهوم آغاز شد. این ارقام ظرفیت بسیار بالایی را در پژوهش و نگارش در خصوص مفاهیم مرتبط با حکمت سیاسی اسلامی، نشان می‌دهد، که در پس محدودیت‌های مالی و اجرایی در انتظار بروز و ظهور است. در انجام این طرح، حدود یکصد و بیست نفر استاد، پژوهشگر و کارشناس مشارکت داشته‌اند.