کتاب‌های آماده چاپ

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۲۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
کتاب‌های آماده چاپ
حکمت و فلسفه: کتاب‌های در دست انتشار مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران قابل عرضه در نمایشگاه کتاب

کتاب‌های در دست انتشار مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران قابل عرضه در نمایشگاه کتاب

1. نظری به عمل (چند گفتار دربارة نسبت نظر و عمل) تألیف دکتر شهرام پازوکی


2. حکمت مسیحی (مطالعه‌ای تطبیقی با حکمت اسلامی) تألیف دکتر شهرام پازوکی

3. رسالة بستان القلوب و رسالة پرتونامه شهاب‌الدین یحیی سهروردی تصحیح و توضیح و مقدمه و تعلیقات دکتر بابک عالیخانی
4. فتح مفتاح‌الغیب تصحیح اسماعیل جاری
5. المباحثات ابن‌سینا تصحیح استاد محسن بیدارفر
6. نظریه معرفت کیث لرر ترجمه، تحقیق و نقد کتاب دکتر مهدی عبدالهی

7. برهان وجودی در فلسفة غرب و فلسفة اسلامی تألیف دکتر علی افضلی
8. اعتبار معرفت‌شناختی خبر واحد در عقاید و علوم انسانی تألیف دکتر عبدالله محمدی