اطلاعیه مدرسه‌ٴ تابستانی گروه حکمت هنر دینی ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۳۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
اطلاعیه مدرسه‌ٴ تابستانی گروه حکمت هنر دینی ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
«دانش پژوهانی که برای مدرسه تابستانی حکمت هنر دینی ثبت‌نام کرده‌اند شنبه ۹۶/۰۴/۱۷ ساعت ۸:۳۰ صبح در مؤسسه حاضرشوند.

اطلاعیه مدرسه تابستانی حکمت هنر دینی

«دانش پژوهانی که برای مدرسه تابستانی حکمت هنر دینی ثبت‌نام کرده‌اند شنبه 96/04/17 ساعت 8:30 صبح در مؤسسه حاضر شوند.


مؤسسهٴ پژوهشی حکمت و فلسفهٴ ایران
برگزاری مدرسه‌ٴ تابستانی گروه حکمت هنر دینی

در راستای راه‌اندازی دورهٴ دکتری حکمت هنر دینی، امسال نیز همانند سال گذشته، گروه حکمت هنر دینی مدرسه‌ٴ تابستانی برگزار می‌کند. تأکید این دوره بر مباحث زیبایی و هنر، و مدّت آن یک ماه،  از 17 تیرماه 1396 است.


  روز /ساعت                                                       11-9                                                                                    13-11


1 - شنبه                                                   دکترغلامرضا اعوانی                                             دکترحمید فرزان‌یار

                                                      زیبایی و هنر در فلسفه و حکمت                              هنر سنّتی و دنیای معاصر     


2 - یک‌شنبه                                           دکترسعید انواری                                                   دکترعبدالحسین خسروپناه

                                                      رمز و داستان‌های رمزی                                    عشق و زیبایی در معارف اهل‌بیت


3 - سه‌شنبه                                           دکتررضا کوهکن                                                  دکترغلامحسین ابراهیمی‌دینانی

                                                                  صنعت مقدّس                                                    معنی زیبایی در ادبیّات فارسی


4 - چهار‌شنبه                                       دکترسیّدرضا فیض                                                     دکتربابک عالیخانی

                                                              تمثیل در عرفان و هنر                                             آیین فتوّت و فتوّت‌نامه‌ها


داوطلبان شرکت در این مدرسه، تا تاریخ 6 تیرماه فرصت دارند تا فرم موجود در مستندات این صفحه را دانلود وپس از تکمیل به آدرس ایمیل   summerschool@irip.ir    ارسال نمایند. از پذیرفته‌شدگان این مرحله جهت پرکردن کاربرگ دوم در محلّ مؤسسه برای روز 11 تیرماه دعوت خواهد شد.