کلاس شرح منظومه حکیم سبزواری آقای دکتر حمیدزاده برگزار نمیشود.

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۵۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
کلاس شرح منظومه حکیم سبزواری آقای دکتر حمیدزاده برگزار نمیشود.
حکمت و فلسفه: کلاس شرح منظومه حکیم سبزواری آقای‌دکتر حمیدزاده در روز دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۹ برگزار نمیشود.

حکمت و فلسفه: کلاس شرح منظومه حکیم سبزواری آقای‌دکتر حمیدزاده در روز دوشنبه 96/03/29  برگزار نمیشود.