اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ، در ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۰۵:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ، در ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
حکمت و فلسفه: اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ، در ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ، در 16 شهریور 1396 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

برای بهره برداری بیشتر علاقه مندان به لینک زیر مراجعه نمایند.

http://mtsconf.ir/fa/index.aspx