همایش فلسفی روز شیخ اشراق

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۳۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ و در حوزه های گزارش های عمومی - ۰ نظر
همایش فلسفی روز شیخ اشراق
حکمت و فلسفه: همایش فلسفی روز شیخ اشراق

همایش فلسفی روز شیخ اشراق