لیست پذیرفته شدگان در مدرسه تابستانی فیزیک برای الاهیات تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۳۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
لیست پذیرفته شدگان در مدرسه تابستانی فیزیک برای الاهیات تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
حکمت و فلسفه:

اسامی پذیرفته شدگان مدرسه تابستانی فیزیک برای الهیات:

1. حسین نصر اصفهانی

2. صدیقه فرهاد توسلی

3. محمدرضا نوراللهی 

4. سمانه بیدقی

5. محمدرحیم مرادی

6. امیرحسین  امامی

7. افشین محمدی زنور

8. صالح تقی زاده

9. علیرضا قدیمی ماهانی

10. محمد روحانی

11. سید محمد مصطفی محمودی

12. محمد حسین پسیان

13. فرزاد جهانگیری

14. سیدروح الله موسوی

15. آرش کازرانی

16. علیرضا اکبریان

17. امیرمحمد مهدی زاده

18. آرش بحرانی

19. حامد ساجدی

20. فلور خیرزاده

21. امیرحسین افروغ

22. سارا مصدق رشتی

23. نسیم نباتی

24. علیرضا آزاد

25. زهرا سادات مدنیون

26 مهسا نظریان

27. علی عالی پور

28. فاطمه اسماعیلی طاهری

29. امیر حسین افروغ

30. محمود رهایی

31.زهرا موسوی

32.مظاهر صالحپور

33.محمد بهرام زاده

34.محمد علی زاده

35.سید احسان حسینی