دیدار حجت الاسلام دکتر أیمن المصری رئیس آکادمی حکمت عقلی با جناب آقای دکتر خسروپناه

نوشته شده در تاریخ ۱۳:۵۷:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
دیدار حجت الاسلام دکتر أیمن المصری رئیس آکادمی حکمت عقلی با جناب آقای دکتر خسروپناه
حکمت و فلسفه: دیدار حجت الاسلام دکتر أیمن المصری رئیس آکادمی حکمت عقلی با جناب آقای دکتر خسروپناه

حجت الاسلام دکتر أیمن المصری رئیس آکادمی حکمت عقلی با جناب آقای دکتر خسروپناه،‌ رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران دیدار کرد. دکتر المصری ضمن ارائه گزارشی درباره فعالیت های آکادمی حکمت عقلی، بر لزوم گسترش عقلانیت در سطح زندگی عمومی به ویژه در برنامه های آموزشی تأکید کردند. در ادامه در خصوص همکاری فیمابین مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه با آکادمی حکمت عقلی مذاکراتی صورت گرفت.