اعلام برنامه دوره‌های آموزشی آزاد نیمسال اول تحصیلی۹۷-۱۳۹۶ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۳۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
اعلام برنامه دوره‌های آموزشی آزاد  نیمسال اول  تحصیلی۹۷-۱۳۹۶  مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
حکمت و فلسفه:اعلام برنامه دوره‌های آموزشی آزاد نیمسال اول تحصیلی۹۷-۱۳۹۶ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

برنامه نیمسال اول  تحصیلی97-1396 دوره‌های آموزشی آزاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  اعلام شد.