آیین نامه آموزشی جدید دوره دکتری تخصصی

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۳۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ و در حوزه های معاونت پژوهش و تحصیلات تکمیلی - ۰ نظر
آیین نامه آموزشی جدید دوره دکتری تخصصی
دعوت به جلسه و ابلاغ آیین نامه آموزشی جدید دوره دکتری تخصص

بسمه تعالی

دانشجوی گرامی

بااهدای سلام و احترام؛

موضوع:دعوت به جلسه و ابلاغ آیین نامه آموزشی جدید دوره دکتری تخصصی (Ph.D)

​ پیروبخشنامة شماره 27722/2 مورخ 17/2/1395 ، آیین‌نامة جدید آموزشی دورة دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب جلسة 871 مورخ 24/11/1394 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهت استحضار و اجرا،‌ ابلاغ می گردد به پیوست تصویر آیین‌نامه مذکور که در جلسة دهم (بند 1) شورای پژوهشی مؤسسه مورخ 10/7/1396 مطرح و به تصویب رسیده است، ارسال می‌گردد:

بند 1 مصوبه دهمین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه: از سوی دبیر جلسه، نکات مهم آئین‌نامة آموزشی دورة دکتری تخصصی مصوب جلسة 871 مورخ 24/11/1394 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی که از سوی معاون آموزشی وزارت عتف از تاریخ وصول آن یعنی 1/7/96 لازم الاجرا اعلام شده است، به استحضار مدیران محترم گروههای پژوهشی رسید: مدت تحصیل این دوره حداقل شش نیم‌سال و حداکثر هشت نیم‌سال است. در صورت صلاحدید استاد راهنما و موافقت مؤسسه، این مدت حداکثر تا دو نیمسال قابل افزایش است منوط به این که طبق تعرفةهیئت امناء و طبق شیوه نامة مصوب مؤسسه، ترم دوم آن از سوی دانشجو هزینة ثابت پرداخت شود.

خواهشمنداست به همین منظور در جلسه‌ای که با حضور اینجانب شهین اعوانی،‌ معاون پژوهشی وتحصیلات تکمیلی مؤسسه،‌ در روز شنبه مورخ 29 مهرماه ماه ساعت 10 صبح درسالن میزگرد ساختمان آموزشی تشکیل می گردد حضور بهم رسانید. خواهشمند است مواد ونکات مهم این آیین‌نامه موردمطالعه دانشجویان محترم  قرار گیرد.

بدیهی است جلسة مزبور به منزله ابلاغ آیین‌نامه مذکور می باشد.

با احترام
شهین اعوانی
معاون پژوهشی وتحصیلات تکمیلی