عضو گروه فلسفه اسلامی

حجت الاسلام دکتر محمد حسین زاده

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۰۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
حجت الاسلام دکتر محمد حسین زاده
حکمت و فلسفه: حجت الاسلام دکتر حسین زاده مدرک دکترای تخصصی (Ph.D) خود را در رشتۀ حکمت متعالیه از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با معدل ۱۹.۵۶ اخذ نموده است و دروس حوزوی خود را تا اتمام سطح ۴ گذرانده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

شناسنامة علمی حجت الاسلام دکتر محمد حسین زاده


تحصیلات:
1 . دکترای تخصصی (Ph.D) رشتۀ حکمت متعالیه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (معدل کل 19.56).

موضوع رساله‌ی دکتری: «چالش‌های ارادۀ آزاد در فلسفۀ ملاصدرا»
نمرۀ رسالۀ دکتری: 19.50
نفر اول ورودی و فارغ التحصیلی

2 . سطح 4 حوزوی:
موضوع رساله‌ی سطح 4 «ضرورت علّی و اختیار در فلسفه اسلامی»
نمره رساله: درجه عالی (19.50)

3. سطح سه حوزوی: معدل 17.61 (حوزه علمیه قم)
موضوع پایان نامه: «حقیقت حمل و اقسام آن (در فلسفه اسلامی) » .
نمره پایان نامه: درجه عالی (نمره 20).

سوابق تدریس
• منطق شهید مطهری
• المنطق مرحوم مظفر جزء اوّل و دوم (دو دوره). مکان: مدرسه شهیدین قم
• المنطق مرحوم مظفر جزء سوم [صناعات خمس] (سه دوره) مکان: مدرسه شهیدین قم
• منطق برهان؛ دو دوره مکان : مرکز تخصصی فلسفه اسلامی (سطح دو)
• منطق پیشرفته؛ مکان مرکز تخصصی فلسفه اسلامی (سطح دو)
• منطق ملاصدرا: مکان: مرکز تخصصی فلسفه اسلامی (سطح سه)
• کلام جدید 2 : مکان: مرکز تخصصصی فلسفه اسلامی (سطح سه)
• فلسفه مقدماتی شهید مطهری [نویسنده عبدالرسول عبودیت] یک دوره . مکان : مرکز تخصصی فلسفه اسلامی
• بدایة الحکمة: دو دوره . مکان : مرکز تخصصی فلسفه اسلامی
• سه دوره تدریس خدا شناسی فلسفی در طرح ولایت
• فلسفه مشاء 1: دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام)
• منطق قدیم (سطح 3): مرکز تخصصی فلسفه اسلامی
• مبانی حکمت متعالیه (سطح 3): مرکز تخصصی فلسفه اسلامی (3 دوره)
افتخارات:
1. دریافت جایز کاظمی آشتیانی (جایزۀ جذب دانش¬آموختگان برتر دورۀ دکتری تخصصی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به همراه راتبۀ پژوهشی) از بنیاد ملی نخبگان 1396
2. برگزیده پنجاه و پنجمین همایش جایزۀ ملی البرز 1396
3¬ . جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ـ استان تهران سال 95
4 . جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ـ استان تهران سال 94
5. عضو مورد حمایت مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه به عنوان «استعداد برتر الف»
6. برگزیدۀ (رتبه 2) نهمین جشنواره کشوری علامه حلی 1396
7. برگزیدۀ (رتبۀ 3) چهارمین جشنواره علامه حلی (استان قم) 1396
8. برگزیده شدن رسالۀ سطح 4 به عنوان «اثر شایستۀ تحسین» در هفدهمین دوره کتاب سال حوزه.
سوابق پژوهشی (مقالات):
1 . «بررسی استدلال ناپذیری قضایای اوّلی و نتایج متفرع بر آن از دیدگاه آیة الله جوادی آملی»، محمد حسین‌زاده ، غلامرضا فیاضی، فصل نامه علمی ـ پژوهشی (ISC) معرفت فلسفی،شماره 33،پاییز 1390.
2 . تغایر خارجی عارض و معروض در معقولات ثانی فلسفی از دیدگاه صدرالمتألهین، محمد حسین‌زاده فصل نامه علمی ـ پژوهشی (ISC) حکمت معاصر، سال چهارم، شمارة چهارم، زمستان 1392.
3 . اراده آزاد از دیدگاه صدرالمتألهین، محمد حسین‌زاده، فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی حکمت معاصر (ISC)، سال پنجم، شمارة اول، بهار 1393.
4 . تأمّلی در ادلّه‌ی ضرورت علّی، محمد حسین¬زاده، فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی (ISC ) معرفت فلسفی، بهار 1394.
5 . تحول مسأله‌ی کلی و جزئی در فلسفه اصالت وجودی ملاصدرا، محمد حسین‌زاده، فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی (ISC) خردنامه صدرا، زمستان 1393.
6 . نحوه‌ی موجودیت ماهیت در فلسفه‌ی صدرالمتألهین، محمد حسین‌زاده، دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی (ISC) حکمت صدرایی، شماره 5، پاییز و زمستان 93.
7 . نگاه وجودی ملاصدرا به کلیات خمس، فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی (ISC ) معرفت فلسفی، شمارۀ 56، تابستان 1396.
8 . حقیقت وجوب در قاعده وجوب سابق، فصل نامه علمی ـ پژوهشی آیین حکمت، دارای گواهی پذیرش و در نوبت چاپ.
9 . تحولِ حمل در فلسفۀ اصالت وجود، محمد حسین‌زاده، دوفصل¬نامه علمی ـ پژوهشی (ISC) حکمت صدرایی، دارای گواهی پذیرش مقاله و در نوبت چاپ.
10 . حمل از دیدگاه آیت الله جوادی آملی با تأکید بر حمل عرفانی ظاهر و مظهر، محمد حسین‌زاده، فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی حکمت اسراء، شمارۀ 23، بهار 1394 (ویژه‌نامۀ عرفان).
11¬. سرشت انسان و مسئولیت اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا، محمد حسین¬زاده، اعظم قاسمی، محسن جوادی، هادی وکیلی، فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی (ISC) خردنامه صدرا، شماره 87، بهار 1396.
12. مقایسۀ سه رویکرد سازگارگرایانه؛ هری فرانکفورت، گری واتسون و صدرالمتألهین، محمد حسین‌زاده، فصل¬نامه علمی¬پژوهشی معرفت فلسفی (ISC)، دارای گواهی پذیرش و در نوبت چاپ
13. بررسی دیدگاه وگنر دربارۀ توهم ارادۀ آگاهانه با تکیه بر مبانی ملاصدرا، محمد حسین‌زاده، فصل‌نامه علمی‌پژوهشی آموزه‌های فلسفه اسلامی (ISC)، پذیرفته شده و در نوبت چاپ.
14. بررسی و نقد دیدگاه رابرت کین دربارۀ ارادۀ آزاد، فصل‌نامۀ اندیشۀ دینی (ISC)، محمد حسین‌زاده، پذیرفته شده و در نوبت چاپ
15. حقیقت اراده انسان از دیدگاه صدرالمتألهین، محمد حسین¬زاده، فصل‌نامۀ پژوهش‌های فلسفی ـ کلامی (ISC)، پذیرفته شده و در نوبت چاپ
16. پدیدارشناسی ارادۀ آزاد در حکمت متعالیه، محمد حسین¬زاده، دوفصل‌نامۀ علمی‌پژوهشی جاودان خرد (ISC)، پذیرفته شده و در نوبت چاپ.

17. نگرشی صدرایی به آزمایش بنجامین لیبت دربارۀ ارادۀ آگاهانه، محمد حسین زاده، فصلنامۀ علمی پژوهشی حکمت و فلسفه (ISC)، شمارۀ 54، پاییز 1397.

18. ارادۀ آزاد، تقریر امروزین نظریۀ اختیار، محمد حسین زاده، فصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت اسلامی، شمارۀ 18، پاییز 97.

19.  نقش تقریرهای مختلف اختیار در به کارگیری نظریه های مجازات، دو فصل نامۀ علمی پزوهشی حکمت صدرایی (ISC)، دارای گواهی پذیرش و در نوبت چاپ.

20. بررسی و نقد راه حل کانت در تعارض ضرورت علّی و اختیار، فصل¬نامه علمی¬پژوهشی معرفت فلسفی (ISC)، شمارۀ 62، زمستان 97.

21. بررسی و مقایسۀ دو رویکرد اختیارگرایانۀ علامه طباطبایی و هابرماس، فصلنامه علمی - پژوهشی قبسات (ISC)، دارای گواهی پذیرش.

ایمیل: phsadra@gmail.com