سخنرانی دربارة « کتاب نورالعیون و منابع آن» کهن‌ترین متن فارسی به‌جامانده در چشم‌پزشکی توسط دکتر یونس کرامتی استادیار پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۵۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
سخنرانی دربارة « کتاب نورالعیون و منابع آن» کهن‌ترین متن فارسی به‌جامانده در چشم‌پزشکی توسط دکتر یونس کرامتی استادیار پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
حکمت و فلسفه:سخنرانی دربارة « کتاب نورالعیون و منابع آن» کهن¬ترین متن فارسی به‌جامانده در چشم‌پزشکی توسط دکتر یونس کرامتی استادیار پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران