سخنرانی استاد عبدالحسین خسروپناه با عنوان «هرمنوتیک و خشونت دینی یا عوامل خشونت دینی» در کنفرانس مرکز صلح جهانی اسلو- نروژ

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
سخنرانی استاد عبدالحسین خسروپناه  با عنوان «هرمنوتیک و خشونت دینی یا عوامل خشونت دینی» در کنفرانس مرکز صلح جهانی اسلو- نروژ
حکمت و فلسفه: سخنرانی استاد عبدالحسین خسروپناه با عنوان «هرمنوتیک و خشونت دینی یا عوامل خشونت دینی» در کنفرانس مرکز صلح جهانی اسلو

سخنرانی استاد  عبدالحسین خسروپناه

با عنوان:«هرمنوتیک و خشونت دینی یا عوامل خشونت دینی»

 

زمان : 30 نوامبر تا 2 دسامبر 2017 در مرکز صلح جهانی اسلو - نروژ

برای دانلود عنوان سخنرانی را کلیک نمایید.