اطلاعیه سخنرانی دکتر میثم محمدامینی استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، تحت عنوان [استفاده از مفهوم «دلیل هنجاری» در تحلیل رابطۀ علم و ارزش] در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

نوشته شده در تاریخ ۱۹:۰۵:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
اطلاعیه سخنرانی دکتر میثم محمدامینی استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری  دانشگاه شهید بهشتی، تحت عنوان [استفاده از مفهوم «دلیل هنجاری»  در تحلیل  رابطۀ علم و ارزش] در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
حکمت و فلسفه: اطلاعیه سخنرانی دکتر میثم محمدامینی استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، تحت عنوان [استفاده از مفهوم «دلیل هنجاری» در تحلیل رابطۀ علم و ارزش] در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

اطلاعیه سخنرانی:

از مجموعه سخنرانی های تاریخ و فلسفه علم

گروه مطالعات علم موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ؛

  با عنوان

 استفاده از مفهوم «دلیل هنجاری» در تحلیل رابطۀ علم و ارزش

توسط دکتر میثم محمدامینی؛

 استادیار دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری؛ 

مکان: خیابان ولی عصر (عج)، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه آراکلیان، پلاک 4، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

زمان: چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت 16 تا 18

شرکت برای عموم با ارائه کارت معتبر شناسایی آزاد است