اطلاعیه سخنرانی دکتر مهدی عاشوری؛ استادیار گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ؛ تحت عنوان «مطالعات آماری (استنباط علّی) و نظریه‌های علیت احتمالاتی» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۴۷:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
اطلاعیه سخنرانی دکتر مهدی عاشوری؛ استادیار گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ؛  تحت عنوان «مطالعات آماری (استنباط علّی) و نظریه‌های علیت احتمالاتی» در  مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
حکمت و فلسفه:اطلاعیه سخنرانی دکتر مهدی عاشوری؛ استادیار گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ؛ تحت عنوان «مطالعات آماری (استنباط علّی) و نظریه‌های علیت احتمالاتی» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

اطلاعیه سخنرانی
از مجموعه سخنرانی های تاریخ و فلسفه علم
گروه مطالعات علم موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران؛
با عنوان
مطالعات آماری (استنباط علّی)
و
نظریه‌های علیت احتمالاتی

توسط دکتر مهدی عاشوری؛
استادیار گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران؛
مکان: خیابان ولی عصر (عج)، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه آراکلیان، پلاک 4، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
زمان: چهارشنبه 13 دی 1396 ساعت 15:30 تا 17:30
شرکت برای عموم با ارائه کارت معتبر شناسایی آزاد است