اطلاعیه برگزاری اولین جلسه سلسله نشست‌های علمی در خصوص معنویت پژوهی با عنوان: «هویت شناسی معنویت» توسط حجت‌الاسلام دکتر سیداحمد غفاری قره باغ(عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران) و دکتر بهزاد حمیدیه(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۱۵:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
اطلاعیه برگزاری اولین جلسه سلسله نشست‌های علمی در خصوص معنویت پژوهی با عنوان:  «هویت شناسی معنویت»  توسط حجت‌الاسلام دکتر سیداحمد غفاری قره باغ(عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران) و  دکتر بهزاد حمیدیه(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)
حکمت و فلسفه: اطلاعیه برگزاری اولین جلسه سلسله نشست‌های علمی در خصوص معنویت پژوهی با عنوان: «هویت شناسی معنویت» توسط حجت‌الاسلام دکتر سیداحمد غفاری قره باغ(هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفة ایران) و دکتر بهزاد حمیدیه(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران).

باسمه تعالی

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

سلسله نشست‌های علمی در خصوص معنویت پژوهی
باطلاع علاقمندان به شرکت در این نشست می‌رساند برگزاری اولین جلسه سلسله نشست‌های علمی در خصوص معنویت پژوهی با عنوان:  «هویت شناسی معنویت»  توسط حجت‌الاسلام دکتر سیداحمد غفاری قره باغ(عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران) و  دکتر بهزاد حمیدیه(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) در روز دوشنبه 25 دیماه از ساعت15 لغایت 16:30 برگزار می گردد. 

جلسة اول:
«هویت شناسی معنویت»

دوشنبه 25 دی‌ماه 1396 ساعت 15 تا 16:30
سخنرانان:
‌ حجت‌الاسلام دکتر سیداحمد غفاری قره باغ(عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران)
دکتر بهزاد حمیدیه(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)
دبیر علمی:
حجت‌الاسلام دکتر عبدالله محمدی(عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران)

شرکت برای عموم با ارائه کارت شناسایی معتبر آزاد است
مکان: خیابان ولی‌عصر (عج)، خیابان نوفل‌لوشاتو، کوچه آراکلیان، پلاک 4، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران