اطلاعیه برگزاری نشست‌ علمی تحت عنوان: « انگاره‌ی خودبسندگی طبیعت و قانون‌های آن» توسط دکتر میثم توکلی بینا (عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران) و آقای علیرضا جلالی‌فر ( دانشگاه صنعتی شریف)

نوشته شده در تاریخ ۱۳:۳۵:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
اطلاعیه برگزاری  نشست‌ علمی تحت عنوان: « انگاره‌ی خودبسندگی طبیعت و قانون‌های آن» توسط دکتر میثم توکلی بینا (عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران) و آقای علیرضا جلالی‌فر ( دانشگاه صنعتی شریف)
حکمت و فلسفه: اطلاعیه برگزاری نشست‌ علمی تحت عنوان: « انگاره‌ی خودبسندگی طبیعت و قانون‌های آن توسط دکتر میثم توکلی بینا (عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران) و آقای علیرضا جلالی‌فر ( دانشگاه صنعتی شریف)

انجمن کلام حوزه با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران سلسله نشست‌هایی را با موضوع ملاحظات توحیدی در باب دانش تجربی جدید با پیشنهاد و دبیری دکتر میثم توکلی بینا برگزار می‌کند. در این سلسله نشست‌ها که در شهر قم برگزار خواهد شد، اهم موضوعات و کشمکش‌های توحیدی دانش تجربی معاصر در دو حوزه فیزیک و زیست‌شناسی مرور می‌گردد.