بزرگداشت خواجه نصیر همایش «نسبت کلام و حکمت»

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۲۴:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ و در حوزه های گزارش های عمومی - ۰ نظر
بزرگداشت خواجه نصیر همایش «نسبت کلام و حکمت»
حکمت و فلسفه: بزرگداشت خواجه نصیر همایش «نسبت کلام و حکمت»

بزرگداشت خواجه نصیر همایش «نسبت کلام و حکمت»