اطلاعیه سخنرانی دکتر ابوتراب یغمایی؛ استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی؛ تحت عنوان «واقع‌گرایی علمی ساختاری به مثابه مدلی از متافیزیک طبیعی‌شده» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۴۰:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
اطلاعیه سخنرانی دکتر ابوتراب یغمایی؛ استادیار پژوهشکده  مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی؛ تحت عنوان «واقع‌گرایی علمی ساختاری  به مثابه مدلی از متافیزیک طبیعی‌شده» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
حکمت و فلسفه: اطلاعیه سخنرانی دکتر ابوتراب یغمایی؛ استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی؛ تحت عنوان «واقع‌گرایی علمی ساختاری به مثابه مدلی از متافیزیک طبیعی‌شده» در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

باسمه تعالی

گروه مطالعات علم

سخنرانی‌های تاریخ و فلسفه علم
چهارشنبه 16 اسفند 1396 ساعت 16:30 تا 18:30

« واقع‌گرایی علمی ساختاری
به مثابه مدلی از متافیزیک طبیعی‌شده»

دکتر ابوتراب یغمایی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری

شرکت برای عموم با ارائه کارت شناسایی معتبر آزاد است
مکان: خیابان ولی¬عصر (عج)، خیابان نوفل¬لوشاتو، کوچه آراکلیان، پلاک 4، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس Ashoori@irip.ir ارسال فرمایید