سخنرانی استاد خسروپناه با عنوان منازل عرفان قرآنی و عدالت گرایی در جمع اندیشمندان و رهبران ارتودکس یونان

نوشته شده در تاریخ ۲۰:۲۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
سخنرانی استاد خسروپناه با عنوان منازل عرفان قرآنی و عدالت گرایی در جمع اندیشمندان و رهبران ارتودکس یونان
حکمت و فلسفه: سخنرانی استاد خسروپناه با عنوان منازل عرفان قرآنی و عدالت گرایی در جمع اندیشمندان و رهبران ارتودکس یونان

🔸️ چکیده سخنرانی با عنوان منازل عرفان قرآنی و عدالت گرایی در جمع اندیشمندان و رهبران ارتودکس یونان در شهر وولوس (volos)یونان :

🔻 عارفان مسلمان در باب تعداد منازل عرفانی دیدگاه های مختلفی دارند برخی مانند عطار نیشابوری هفت منزل و عده ای مانند خواجه عبدالله انصاری صد منزل بیان کرده اند و بنده همانند استاد شجاعی به چهار منزل بیداری و توبه و طلب و مراقبت اعتقاد دارم. انسان سالک بعد از بیدار شدن تلاش می کند تا رذایل را از خود بزداید و سپس به کسب فضایل و بعد مراقبت از آنها می پردازد. وقتی انسان منازل را طی کرد در ارتباط با جامعه رویکرد عادلانه پیدا می کند.
.
🔻 عارفان در عرفان به چهار سفر پرداخته اند: سیر من الخلق الی الحق و سیر من الحق الی الحق و سیر من الحق الی الخلق و سیر من الخلق الی الخلق یعنی انسان در ابتدا از خلق می برد و به فضایل الهی رو می آورد و بعد از کسب آن فضایل به سوی خلق سفر می کند و عدالت اجتماعی را تحقق می بخشد.
.
🔻 دنیای مدرن گرفتار بحران عدالت است چون گرفتار بحران معنویت و سلوک الهی است. انسان مدرن با اصل اومانیسم از حق تعالی فاصله گرفت و اقتصاد و سیاست رقابتی را در فعالیت های حزبی و کمپانیهای اقتصادی تحقق بخشید اما معنویت، جامعه را به تعاون و رفاقت به جای رقابت و رقیب شکنی و عدالت سوق می دهد. پس پیوند وثیقی بین معنویت و عدالت وجود دارد.