همایش بزرگداشت روز ابن سینا شهریورماه ۱۳۹۷

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۳۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ و در حوزه های گزارش های عمومی - ۰ نظر
همایش بزرگداشت روز ابن سینا شهریورماه ۱۳۹۷
همایش بزرگداشت روز ابن سینا شهریورماه ۱۳۹۷

همایش بزرگداشت روز ابن سینا شهریورماه 1397