مؤسسه‌ پژوهشی‌ و انجمن حکمت‌و‌فلسفه‌ ایران باهمکاری بنیاد علمی‌و‌فرهنگی‌بوعلی سینا برگزار می‌کند:

نشست معرفی و نقد «القانون فی الطب» (الکتاب الاول) ابن سینا تصحیح انتقادی؛ دکتر نجفقلی حبیبی در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۰۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
نشست معرفی و نقد «القانون فی الطب» (الکتاب الاول) ابن سینا تصحیح انتقادی؛ دکتر نجفقلی حبیبی در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران
حکمت و فلسفه: نشست معرفی و نقد «القانون فی الطب» (الکتاب الاول) ابن سینا تصحیح انتقادی؛ دکتر نجفقلی حبیبی در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

قانونِ شفا برای بشریت
... اگر بقراط و جالینوس زنده شوند، روا بود که پیشِ این کتاب [قانون]
سجده کنند. (عروضی سمرقندی، چهار مقاله)

معرفی و نقد «القانون فی الطب» (الکتاب الاول) ابن سینا
تصحیح انتقادی؛ دکتر نجفقلی حبیبی

مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران افتخار دارد با همکاری «بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا» و «انجمن علمی حکمت و فلسفه ایران»،  نشست معرفی و نقد تصحیح انتقادی «القانون فی الطب» (الکتاب الاول) ابن سینا را، که اخیراً با تصحیح، تحقیق و تعلیق دکتر نجفقلی حبیبی توسط بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا- همدان، انتشار یافته است، برگزار نماید.
در این نشست استادان: دکتر عبدالله انوار،‌  دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر مهدی محقق و دکتر محمد ملک احمدی دربارة ابعاد مختلف و ویژگی‌های تحقیق، تصحیح، تتبع و نگارش این اثر حکمی در علم طب، نظر می‌دهند. در پایان برنامه  دکتر نجفقلی حبیبی  محقق و مصحح کتاب دربارة اهداف و روش کار، و نیز ادامة کار تصحیح سخن خواهد گفت.

برنامه سخنرانی های نشست به شرح زیر است:

شرکت برای عموم با ارائه کارت شناسایی معتبر آزاد است.

روز برگزاری: دوشنبه26 شهریورماه 1397
زمان: 15 تا 17:30
محل برگزاری: مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران
خیابان ولی‌عصر (عج)، خیابان نوفل‌لوشاتو، کوچه آراکلیان، پلاک 4.