فایل‌های صوتی جدید شرح کتاب کِفایَةُ الاُصول جلد اول - مقصد اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ استاد عبدالحسین خسروپناه منتشر شد.

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۱۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ و در حوزه های بانک صوت وتصویر - ۰ نظر
فایل‌های صوتی جدید  شرح کتاب کِفایَةُ الاُصول جلد اول - مقصد اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ استاد عبدالحسین خسروپناه منتشر شد.
حکمت و فلسفه: فایل‌های صوتی جدید شرح کتاب کِفایَةُ الاُصول جلد اول - مقصد اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ استاد عبدالحسین خسروپناه منتشر شد.

فایل های جدید  شرح کتاب کِفایَةُ الاُصول جلد اول - مقصد اول سال تحصیلی 97-96 توسط استاد عبدالحسین خسروپناه منتشر شد(در مستندات پیوست سمت چپ قابل دانلود است). استاد خسروپناه در سال تحصیلی 97-96 مقصد اول مربوط به جلد اول کتاب کفایه الاصول را مجددا شرح و تفسیر نموده‌اند که جهت استفاده علاقمندان فایل های صوتی جدید  این دروس منتشر می‌گردد: 

در جلد اول، در مقدمه، سیزده امر زیر که از مبادى فن مى‌باشد، مورد بحث قرار گرفته است:

1. تعریف علم اصول و موضوع آن: علم به قواعدى که براى استنباط حکم شرعى، تعبیه شده‌اند.

2. تعریف وضع و اقسام آن: نویسنده، معتقد است وضع، نوعى از اختصاص لفظ به معنا و ارتباط خاص بین آن دو بوده که ناشى از تخصیص آن لفظ، به آن معنا و یا کثرت استعمال مى‌باشد.

3. کیفیت استعمال لفظ در معناى مجازى.

4. صحت اطلاق لفظ و اراده نوع یا مثل یا شخص از آن.

5. اینکه الفاظ براى معانى من حیث هى هى، وضع شده، نه از حیث مراد بودن آنها.

6. وضع مرکبات: نویسنده، معتقد که وضع مرکبات، مانند وضع مفردات بوده و نیازى به وضع متفاوت ندارد.

7. علائم حقیقت و مجاز.

8. احوال پنج‌گانه لفظ و حکم تعارض میان آنها: این احوال، عبارتند از: تجوز، اشتراک، تخصیص، نقل و اضمار.

9. حقیقت شرعیه: ثمره بحث از آن، در حمل یا عدم حمل الفاظى که در کلام شارع واقع شده است، بر معانى لغوى آنها مى‌باشد.

10. صحیح و اعم: نویسنده، معتقد است که این مسئله، مبتنى بر ثبوت حقیقت شرعیه مى‌باشد. وى، پس از بررسى معناى صحت و فساد و لزوم تصور قدر جامع بنا بر هر دو قول، در دو بخش، به ادله هر یک اشاره کرده است:

الف) ادله صحیحى: تبادر صحیح، صحت سلب از فاسد، اخبار و عدم تخطى شارع از طریقه واضعین؛

ب) ادله اعمى: تبادر اعم، عدم صحت سلب از فاسد، صحت تقسیم به صحیح و فاسد، اخبار، صحت تعلق نذر و شبه آن به ترک نماز در حمام.

11. اشتراک.

12. استعمال لفظ در بیشتر از یک معنى: ضمن بحث از این موضوع، این توهم که اخبار دال بر وجود هفت یا هفتاد بطن براى قرآن، بر وقوع این استعمال دلالت مى‌کنند، بررسى شده است.

13. مبحث مشتق و متعلقات آن: در آن، پیرامون بساطت مفهوم مشتق، فرق بین مشتق و مبادى آن، ملاک حمل، کیفیت حمل صفات خداوند بر ذات مقدسش، چگونگى ارتباط مبادى با ذات و اعتبار تلبس حقیقى، بحث شده است.

در مقصد اول، در طى سیزده فصل، مطالب مربوط به مبحث اوامر، بحث و بررسى شده است که مهم‌ترین فصول آن عبارتند از: معنى ماده امر و بحث از اتحاد طلب و اراده، معنى حقیقى صیغه امر، دلالت جمله خبرى بر وجوب، اقتضاء اطلاق صیغه امر نسبت به وجوب توصلى و تعبدى و هم‌چنین نسبت به وجوب نفسى و عینى و تعیینى، امر بعد از حظر، مره و تکرار، فور و تراخى، اجزاء، مقدمه واجب، مسئله ضد و...