گزارشی از برگزاری سومین مدرسه تابستانی گروه حکمت هنر دینی با عنوان «گفتگوی هنر دینی» در مؤ‌سسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۲۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
گزارشی از برگزاری سومین مدرسه تابستانی گروه حکمت هنر دینی با عنوان «گفتگوی هنر دینی» در مؤ‌سسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
حکمت و فلسفه: گزارشی از برگزاری سومین مدرسه تابستانی گروه حکمت هنر دینی با عنوان «گفتگوی هنر دینی» در مؤ‌سسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

سوّمین مدرسة تابستانی گروه حکمت هنر دینی، امسال با عنوان "کارگاه گفتگوی هنر دینی"، با ثبت نام 31 نفر، طیّ 16 جلسه در مدّت دو هفته از 7 شهریور ماه در محلّ تالار اصلی موسّسه برگزار گردید. دروس امسال تا حدّی متفاوت از دروس سالهای گذشته، با ترکیبی از گفتارهای پایه ای در باب ارتباط حکمت و هنر و اهمّیّت هنر سنّتی، با شرکت 7 نفر از استادان مؤسّسه، و گفتارهایی در باب ابعاد عملی هنرهای سنّتی و موقعیّت کنونی آنها در ایران با شرکت 7 نفر از استادکاران عالی و پژوهشگران هنرهای سنّتی ارائه گردید. ارائه گفتارهای پایه ای در این مدرسه با موضوعات چیستی هنر، هنر و حکمت، زیبایی و هنر، هنر و عرفان، هنر و سلوک اخلاقی و معنوی هنرمند، فتوّت نامه و انجمنهای فتوّت، استحالة معنی و مصداق هنر در دورة جدید، و نقد هنر در غرب متجّدد، توسّط آقایان دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، غلامرضا اعوانی، شهرام پازوکی، مجید حمیدزاده، عبدالحسین خسروپناه، بابک علیخانی، و حمیدرضا فرزان یار انجام شد؛ و گفتارهای مرتبط با ابعاد عملی هنرهای سنّتی را در زمینة معماری، نگارگری، موسیقی، تعزیه و نمایشهای آئینی، و خوشنویسی، جناب استادان سیّد اکبر حلّی، محمّد علی رجبی، علی اکبر شکارچی، سیّد شاهین محسنی، داوود فتحعلی بیگی، محمّد حسین ناصربخت، و عبدالله محمّدی پارسا برعهده داشتند. برگزاری مدرسة تابستانی امسال گروه حکمت هنر دینی بار دیگر در حدّ خود زمینه ساز نزدیکی استادان حکمت و علوم عقلی، استادکاران هنرهای سنّتی، و پژوهشگران و دانشجویان علاقمند به هنرهای سنتّی، در چارچوب برنامه ای واحد جهت گفتگو و هم اندیشی بوده است. امید است تا با تداوم این جلسات، اهمّیّت معنوی و ابعاد گوناگون هنر سنتی، که در یک قرن اخیر با سلطة دیدگاه کمّی و مدرنیستی مورد غفلت قرار گرفته، بیشتر شناخته شود تا با آشنایی، معرّفی، آموزش، احیا و گسترش هنر سنتّی، زمینة استمرار آن فراهم گردد.