کتاب «انسان و صیرورت او بنا بر ودانْتَه» اثر رنه گنون با ترجمه و توضیح دکتر بابک عالیخانی و دکتر کامران ساسانی توسط انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۰۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
کتاب «انسان و صیرورت او بنا بر ودانْتَه» اثر رنه گنون با ترجمه و توضیح دکتر بابک عالیخانی و دکتر کامران ساسانی توسط انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.
حکمت و فلسفه: کتاب «انسان و صیرورت او بنا بر ودانْتَه» اثر رنه گنون با ترجمه و توضیح دکتر بابک عالیخانی و دکتر کامران ساسانی توسط انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

یادداشتی کوتاه دربارة ترجمة کتاب انسان و صیرورت او بنا بر ودانْتَه
رنه گنون (1886-1951)، حکیمِ متألّه فرانسوی، صاحب هفده کتاب است و از مجموعة مقالات او نیز، پس از درگذشت او، هشت مجموعه تدوین کرده‌اند. کتاب « انسان و صیرورت او بنا بر ودانْتَه» که نخستین بار در سال 1925 منتشر شده، به شرح موضوع ماهیَّت انسان و تطوّر او تا به سرحدّ مرتبة فنای فی الله و بقای بالله از دیدگاه ودانْتَه (یکی از شش مکتب حِکْمی هند) در طی بیست و چهار فصل اختصاص یافته است. ترجمة فارسی کتاب، علاوه بر مقاله‌ای در شرح آراء و آثار رنه گنون به قلم یار وفادار او، کوماراسوامی، و مقالة «حکمت مشرقیّه» از خود او که خلاصه‌ای از مضامین کتاب را در‌بر دارد، مشتمل بر دو نوشته (ترجمه و تألیف) به قلم شاهزاده داراشکوه، عارف قرن یازدهم هجری، و نیز رسالة الاحدّیة نوشتة عبدالله بلیانی، عارف قرن هفتم هجری، است که گنون از آن رساله مطالبی را نقل کرده است. یادداشت‌هایی نیز بر ترجمة فارسی افزوده شده که مقصود از آنها بیشتر مقایسة تعلیمات ودانْتَه هندوان با تعالیم اشراقی سهروردی بوده است.