گروه فلسفه اسلامی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران برگزار می‌کند:

برگزاری همایش تخصصی با عنوان «ابن‌سینا و فلسفه یونان» ویژه استادان و دانشجویان فلسفه

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۳۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
برگزاری همایش تخصصی با عنوان «ابن‌سینا و فلسفه یونان» ویژه استادان و دانشجویان فلسفه
حکمت و فلسفه:برگزاری همایش تخصصی با عنوان «ابن‌سینا و فلسفه یونان» ویژه استادان و دانشجویان فلسفه

گروه فلسفة اسلامی مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران برگزار می‌کند:
برگزاری همایش تخصصی با عنوان «ابن‌سینا و فلسفة یونان»

آثار فیلسوف بزرگ جهان اسلام، ابوعلی سینا، حاکی از این است که او در تأسیس نظام فلسفی‌اش، به آراء فلاسفة یونانی متقدم و میراث گرانبهای آنها نظر داشته و بسیاری از دیدگاه‌های خود را با توجه به پذیرش و یا ردّ آراء ایشان تنظیم کرده است. لذا مواجهة انتقادی یا انفعالی ابن‌سینا با فلسفة یونان همواره مورد توجه محققان فلسفة اسلامی بوده است. بدین منظور گروه فلسفة اسلامی مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران، که بررسی آراء فیلسوفان مشائی جهان اسلام را محور تحقیقات خود قرار داده است، همایشی با عنوان «ابن‌سینا و فلسفة یونان»  را برگزار خواهد کرد.
در این همایش آقای دکتر شهرام پازوکی و خانمها دکتر فاطمه فنا، دکتر طیبه کرمی و زهرا دنیایی سخنرانی خواهند کرد.
این همایش در روز 27 آبان 1397 از ساعت 14 در سالن میزگرد مؤسسه برگزار می‌شود. برنامة همایش به شرح زیر است:
دکتر لیلا کیان‌خواه (دبیر علمی همایش) : خیر مقدم و اعلام برنامه
دکتر شهرام پازوکی؛ مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران: «حکمت یونانی، حکمت اسلامی»؛
دکتر فاطمه فنا؛ دانشنامة جهان اسلام: «بررسی مواضعی از إلهیات شفاء با نظر به متافیزیک ارسطو»؛
دکتر طیبه کرمی؛ دانشنامة جهان اسلام: «مواجهة ابن‌سینا با کتاب اثولوجیا»؛
زهرا دنیایی؛ دانشگاه فرایبورگ: «آغاز تفکر فلسفی و نقش دیگری».

روز برگزاری: یکشنبه 27 آبان‌ماه 1397
زمان شروع: ساعت  14
محل برگزاری: مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران
خیابان ولی‌عصر (عج)، خیابان نوفل‌لوشاتو، کوچه آراکلیان، پلاک 4.