مراسم تودیع جناب آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه و معارفه جناب آقای دکتر غلامرضا ذکیانی

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۱۹:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ و در حوزه های گزارش های عمومی - ۰ نظر
مراسم تودیع جناب آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه و معارفه جناب آقای دکتر غلامرضا ذکیانی
حکمت و فلسفه:

مراسم تودیع جناب آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه و معارفه جناب آقای دکتر غلامرضا ذکیانی سرپرست موسسه