اطلاعیه در خصوص مصاحبه دوره دکتری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران-۱۳۹۸

نوشته شده در تاریخ ۱۳:۴۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
اطلاعیه در خصوص مصاحبه دوره دکتری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران-۱۳۹۸
.

با سلام
از داوطلبان پذیرش در دورة دکتری تاریخ و فلسفة علم در مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران خواهشمندیم برای شرکت در مصاحبة علمی به نکات زیر توجه فرمایند:
• مصاحبه در دو  روز سه‌شنبه و چهارشنبه 8 و 9 مرداد برگزار خواهد شد. روز و زمان ویژة هر داوطلب متعاقباً اعلام خواهد شد.
• لازم است داوطلبان در روز مصاحبه، رزومة علمی و اطلاعات شخصی و شغلی خود و تمام مستندات و مدارک مربوط به آنها را به شکل پرینت‌شده به همراه داشته باشند.
• در مصاحبه از هر داوطلب سه سؤال عمومی پرسیده خواهد شد که شایسته است از پیش برای پاسخگویی به آنها آمادگی داشته باشد:
الف) توضیحی دربارة موضوع و دستاوردهای رسالة کارشناسی ارشد
ب) توضیحی دربارة موضوع، پرسش‌های اصلی و اهمیت رسالة دکتری‌ای که داوطلب در صورت قبولی در مؤسسه مایل به نگارش آن است (برای پاسخگویی به این پرسش لازم است داوطلب مطالعاتی مقدماتی دربارة موضوع داشته باشد و نوشته‌های اصلی مربوط به موضوع و دسته‌بندی‌های آن را به‌اجمال بشناسد)
ج) قرائت بخشی از متنی انگلیسی با موضوع فلسفة علم و ترجمة آن، این متنی عمومی و ساده خواهد بود که در آن دانش زبان تخصصی سنجیده خواهد شد.
• لازم است داوطلبان مقاله‌ای تحقیقی با حجمی حدود 5000 کلمه با موضوع زیر نوشته و تا تاریخ حداکثر 1 مرداد به آدرس ایمیل education@irip.ir ارسال کنند. این نوشته مبنای داوری دربارة توانایی نگارش علمی داوطلب خواهد بود و بر مبنای آن پرسش‌هایی در جلسة آزمون شفاهی مطرح خواهد شد.
موضوع: «به نظر شما تاریخ علم و فلسفة علم چه تعامل‌هایی می‌توانند با یکدیگر داشته باشند و کدام الگوی تعاملی برای هر دو این رشته‌ها مفیدتر است.»
در نگارش این مقاله می‌توانید از کلیدواژه‌ها و منابع پیشنهادی زیر استفاده کنید:
کلیدواژه‌ها: چرخش تاریخی در فلسفة علم، تاریخ‌نگاری علم، توماس کوون، ایمره لاکاتوش، کارل پوپر، لاری لائون، پاول فایرابند
Arabatzis, Theodore, What’s in It for the Historian of Science? Reflections on the Value of Philosophy of Science for History of Science, International Studies in the Philosophy of Science, Volume 31, 2017 - Issue 1.
Butterfield, H. 1931.The Whig Interpretation of History. London: G. Bell.
Kuhn, T. S. 1977. The history and the philosophy of science. In The Essential Tension, pp. 3–20. Chicago: Chicago University Press.
Lakatos, I. 1971. History of science and its rational reconstructions. In R. C. Buck and R. S. Cohen (Eds.), PSA 1970. Boston Studies in the Philosophy of Science VIII, pp. 91–108. Dordrecht: D. Reidel.
Machamer, P. 1973. Feyerabend and Galileo: The interaction of theories, and the reinterpretation of experience. Studies in the History and Philosophy of Science 4:1–46.
Nickles, Thomas, Historicist Theories of Scientific Rationality, Stanford Encyclopedia of Philosophy