آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت‌علمی مؤسسه

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ و در حوزه های درباره ما - ۰ نظر
آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت‌علمی مؤسسه
حکمت و فلسفه: صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره چهارم هیئت امنای مؤسسه پژوهشی حکمت فلسفه ایران مورخ ۹۸/۰۲/۲۸