دومین مدرسه تابستانی گروه کلام با عنوان «الاهیات و نظریه‌ی تکامل»

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۰۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ و در حوزه های گزارش های عمومی - ۰ نظر
دومین مدرسه تابستانی گروه کلام با عنوان «الاهیات و نظریه‌ی تکامل»
دومین مدرسه تابستانی گروه کلام با عنوان «الاهیات و نظریه‌ی تکامل»

دومین مدرسه تابستانی گروه کلام با عنوان «الاهیات و نظریه‌ی تکامل»