سلسله نشست‌های تخصصی ماهانه نسبت اخلاق با علوم

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
سلسله نشست‌های تخصصی ماهانه نسبت اخلاق با علوم
حکمت و فلسفه: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌کند : سلسله نشست‌های تخصصی ماهانه نسبت اخلاق با علوم

گروه فلسفه غرب برگزار می کند:

سلسله نشست‌های تخصصی ماهانه نسبت اخلاق با علوم