آشنایی با فلسفه هنر با تدریس دکتر امیر مازیار

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۳۰:۰۰ ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ و در حوزه های فلسفه هنر - ۰ نظر
آشنایی با فلسفه هنر با تدریس دکتر امیر مازیار

 آشنایی با فلسفه هنر با تدریس دکتر امیر مازیار  در هشت جلسه (دوره‌های آزاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) ...

.