دکتر علی رافعی

شرح نمط نهم اشارات و تنبیهات (مقامات العارفین)

نوشته شده در تاریخ ۱۹:۲۳:۰۱ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ و در حوزه های کلاس های ترم اول ۹۱-۹۲ - ۰ نظر
شرح نمط نهم اشارات و تنبیهات (مقامات العارفین)

نمط نهم اشارات و تنبیهات (مقامات العارفین) با تدریس دکتر علی رافعی، شنبه ها از ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۸:۱۵ ...

.