• شرح و تفسیر مثنوی
    04/11/2012 01:09:57 ب.ظ ، ۰ نظر

    درس شرح و تفسیر مثنوی معنوی، توسط دکتر علی رافعی، شنبه ها از  ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می شود ...