• تدریس بخش منطق کتاب اشارات
    05/11/2012 09:57:00 ق.ظ ، ۰ نظر

    بخش منطق کتاب اشارات و تنبیهات توسط دکتر سیدمحمود یوسف ثانی،‌سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مؤسسه پ‍ژوهشی حکمت و فلسفه برگزار می شود.