• طرح‌نامه پژوهشی
    23/10/2012 10:04:00 ق.ظ ، ۰ نظر

    طرح‌نامه پژوهشی: اعضای محترم هیئت علمی و افرادی که قصد همکاری پژوهشی با مؤسسه را دارند،‌دو نسخه پیوست را دریافت کرده و پس تکمیل به کارشناس پژوهش تحویل دهند

  • مهم‌ترین طرح‌های پژوهشی در دست اجرا
    29/09/2012 08:02:53 ق.ظ ، ۰ نظر

    مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، در حال حاظر ده ها طرح پژوهشی در دست اجرا دارد، طرح تصحیح آثار ابن سینا و ترجمه فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه ....