• فراز و فرود فکرفلسفی منتشر شد
  13/12/2017 11:25:00 ق.ظ ، ۰ نظر

  حکمت و فلسفه: کتاب فراز و فرود فکر فلسفی به قلم فیلسوف ارزشمند جتاب دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی توسط انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

 • کتاب سنجش و اکتشاف
  11/02/2017 08:22:00 ق.ظ ، ۰ نظر

  حکمت و فلسفه: سنجش و اکتشاف به قلم آیت الله علی عابدی شاهرودی

 • طرح‌نامه پژوهشی
  23/10/2012 10:04:00 ق.ظ ، ۰ نظر

  طرح‌نامه پژوهشی: اعضای محترم هیئت علمی و افرادی که قصد همکاری پژوهشی با مؤسسه را دارند،‌دو نسخه پیوست را دریافت کرده و پس تکمیل به کارشناس پژوهش تحویل دهند

 • مهم‌ترین طرح‌های پژوهشی در دست اجرا
  29/09/2012 08:02:53 ق.ظ ، ۰ نظر

  مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، در حال حاظر ده ها طرح پژوهشی در دست اجرا دارد، طرح تصحیح آثار ابن سینا و ترجمه فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه ....