۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: سخنرانی اختتاحیة دکتر حمیدرضا فرزان‌یار در همایش بزرگداشت مارتین لینگز

۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: سخنرانی دکتر اسماعیل رادپور با عنوان «تمثیل آب در سنت اسلامی و دائویی در پرتو تقریرات مارتین لینگز» در همایش بزرگداشت مارتین لینگز

۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: سخنرانی دکتر سید رحمان مرتضوی با عنوان «مارتین لینگز و هنر نمایش ــ به سوی بوطیقای نمایش عرفانی»‌ در همایش بزرگداشت مارتین لینگز

۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: سخنرانی آقای علیرضا مددیان با عنوان «دریچه گشوده در ساعت یازدهم: از رمز حقیقی تا حقیقت رمز»‌ در همایش بزرگداشت مارتین لینگز

۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: سخنرانی دکتر سعید بینای مطلق با عنوان «هنر سنتی در رویارویی آن با صنعت مدرن»‌ در همایش بزرگداشت مارتین لینگز

۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: سخنرانی دکتر سیّد رضی موسوی گیلانی با عنوان «ارتباط عرفان و هنر از منظر مارتین لینگز»‌ در همایش بزرگداشت مارتین لینگز

۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: سخنرانی دکتر مهرداد قیّومی بیدهندی با عنوان «هنرهای مصحف شریف در نزد مارتین لینگز» در همایش بزرگداشت مارتین لینگز

۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: سخنرانی دکتر غلامرضا اعوانی با عنوان «عرفان اسلامی از دیدگاه مارتین لینگز»‌ در همایش بزرگداشت مارتین لینگز

۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: سخنرانی دکتر عبدالحسین خسروپناه با عنوان « چیستی عرفان و تصوف از منظر مارتین لینگز»‌ در همایش بزرگداشت مارتین لینگز

محتوای برگزیده

همایش « مفهوم حکمت در ادیان توحیدی» به مناسبت روز جهانی فلسفه برگزار شد.

۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: همایش « مفهوم حکمت در ادیان توحیدی» به مناسبت روز جهانی فلسفه برگزار شد.

همایش « نسبت کلام و حکمت» به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیر در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: همایش « نسبت کلام و حکمت» به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیر در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

همایش ابن‌سینا در متن آثارش چهارشنبه (یکم شهریورماه) با حضور جمعی از استادان برجسته فلسفه برگزار شد

۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: همایش ابن‌سینا در متن آثارش چهارشنبه (یکم شهریورماه) با حضور جمعی از استادان برجسته فلسفه برگزار شد

درس گفتار های ماجرای فکر فلسفی در اسلام سال تحصیلی 1395-1396

۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ، ۰ نظر

درس گفتار های ماجرای فکر فلسفی در اسلام سال تحصیلی 1395-1396

همایش «بزرگداشت روز شیخ اشراق» با حضور چهره های برجسته حکمت و فلسفه اسلامی در مؤسسه حکمت و فلسفه ایران برگزار شد

۱۳۹۶/۰۵/۱۵ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: همایش «بزرگداشت روز شیخ اشراق» با حضور چهره های برجسته حکمت و فلسفه اسلامی در مؤسسه حکمت و فلسفه ایران برگزار شد:

کلاس شرح فصوص الحکم ابن عربی

۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ، ۰ نظر

کلاس شرح فصوص الحکم ابن عربی با تدریس دکتر غلامرضا اعوانی در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

;